Posts Tagged "استارت‌آپ"

شرکت‌های بزرگ باید از دنیای کارآفرینی بیاموزند

شرکت‌های بزرگ باید از دنیای کارآفرینی بیاموزند و باید برخی موارد را انجام دهند تا موفقیت این مشارکت‌ها تضمین شود: اولاً انتظارات فنی واقعی را تعیین کنند. ثانیاً : موضوعاتی را که ریسک تجاری پایینی دارند، انتخاب کنند. ثالثاً برنامه‌های مرحله‌ای را برای شرکت‌های کوچک‌تر توسعه دهند.

Learn More

آیا شروع هر کسب‌وکاری به معنی کارآفرینی است؟

می‌توان به کارآفرینی به‌عنوان یک فرصت نگاه کرد، اما همین فرصت می‌تواند در نهایت در صورت بی‌برنامگی به یک معضل اجتماعی‌–‌اقتصادی تبدیل ‌شود. باید دقت کنیم که چه اشخاصی فکر می‌کنند کارآفرین هستند. اگر شروع هر کسب‌وکاری به معنی کارآفرینی است، چه دانشی نیاز داریم تا بتوانیم کارآفرین باشیم؟

Learn More