Posts Tagged "استارت‌آپ‌ها"

کاهش بوروکراسی در فعالیت استارت‌آپ‌ها

از آنجا که استارت‌آپ‌ها در توسعه اقتصاد و صادرات نقش مهمی ایفا می‌کنند، بنابراین این ضرورت احساس می‌شود که در کنار کاهش بوروکراسی در فعالیت استارت‌آپ‌ها برای ایجاد تسهیلات اختصاصی به شرکت‌های نوپا تلاش شود. از سوی دیگر بر لزوم حمایت جدی از شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها) تأکید می‌شود،

Learn More

نقش استارت‌آپ‌ها در حل بحرا ن بیکاری

در بخشی از کسب‌وکار‌های نوپا تأثیر نگاه کاذب را می‌بینیم و درمی‌یابیم که فقط از بیرون و از نگاه آمار زیبا هستند و شاید راه به جایی نبرند و به حل مسأله کمکی نکنند. در این زمینه چند سؤال مطرح است، آیا استارت‌آپ‌ها راهی برای کاهش بیکاری هستند و نقش استارت‌آپ‌ها در حل بحرا ن بیکاری چه مقدار است؟

Learn More