Posts Tagged "ارتباطات"

شما از کدام نوع مدیران بازاریابی هستید؟

از یک دیدگاه که مبتنی بر تحقیقی انجام‌شده توسط یک آژانس بازاریابی در سال ۲۰۱۵ است، به‌طورکلی می‌توان مدیران بازاریابی را به ۵ دسته مختلف تقسیم کرد. هر یک از این دسته‌ها ترکیبی از دیگر مدیران است که دارای اهداف و محدودیت مشابهی نسبت به یکدیگر هستند.

Learn More

مهارت‌ها و تکنیک‌های تماس تلفنی

در این نوشته فهرستی از تکنیک‌های پاسخ‌دهی به تماس‌های تلفنی با عنوان مهارت‌ها و تکنیک‌های تماس تلفنی را ارائه می دهیم که تنها اساس اولیه آداب تماس تلفنی در حوزه کسب و کار بوده و به شما کمک می‌کنند تا در ارتباطات خودتان چارچوبی برای تعاملات موفق از پشت تلفن پیدا کنید:

Learn More

مزایا و معایب اختصاص دفتر خصوصی برای مدیر شرکت

آیا به‌عنوان رئیس و مدیر شرکت باید میز خود را نزدیک دیگر کارکنان قرار دهید یا باید دفتر خصوصی در شرکت برای شما تعیین‌شده باشد. هر دو این حالات مزایا و معایبی برای شما دارد، و پاسخ صریح و ساده این است که باید پس از بررسی بر اساس شرایط شرکت خودتان در رابطه با آن تصمیم بگیرید.

Learn More