سفارش آنلاین آگهی

تعرفه/کادریک کادر1/4 صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول12/000/000144/000/000288/000/000----
دوم و چهارم4/800/00057/600/000115/200/000----
سوم5/760/00069/120/000138/240/000----
صفحات داخلی2/000/00024/000/00048/000/00096/000/000
صفحه93/600/00043/200/00086/400/000172/800/000
2صفحه ماقبل آخر4/080/00048/960/00097/920/000195/840/000
ماقبل آخر6/240/00074/880/000149/760/000----
صفحه آخر7/200/00086/400/000172/800/000----
نیازمندیها500/0006/000/00012/000/00024/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر