دوهفته نامه ۷ روز زندگی

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در دوهفته نامه ۷ روز زندگی (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱/۸ صفحه۱/۶ صفحه۱/۴ صفحهنیم صفحهتمام صفحه
پشت جلد----۶۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم جلد گلاسه ----۵۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم جلد گلاسه----۴۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ویژه داخلی----۲۲/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ آگهی---۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۲/۲۵۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰
دو صفحه وسط----۴۰/۰۰۰/۰۰۰
حاشیه کنار صفحات----۸/۰۰۰/۰۰۰
گوشواره صفحه اول----۱۰/۰۰۰/۰۰۰
وسط جدول----۳/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در دوهفته نامه ۷ روز زندگی توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار