سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی (سال 1397)

صفحه
یک کادر 3/5*7/51/8صفحه1/4صفحه1/2صفحه
اول (چهاررنگ)15/000/000150/000/000300/000/000600/000/000
دوم ( دورنگ)5/000/00050/000/000100/000/000200/000/000
سوم ( چهاررنگ)9/000/00090/000/000180/000/000360/000/000
چهارم ( دورنگ)3/000/00030/000/00060/000/000120/000/000
جدول ( چهاررنگ)4/500/00045/000/00090/000/000180/000/000
ورزشی (دورنگ)3/500/00035/000/00070/000/000140/000/000
چهاردهم ( چهار رنگ)4/000/00033/000/00080/000/000160/000/000
اقتصادی ( دورنگ)3/500/00035/000/00070/000/000140/000/000
آخر ( چهار رنگ)8/000/00080/000/000160/000/000320/000/000
داخلی (چهار رنگ)2/300/00023/000/00046/000/000092/000/0000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر