تعرفه درج آگهی در روزنامه فوتبال ایرانی (سال 1395)

صفحه / کادر1 کادر2 کادر6 کادر12 کادر (1/4 صفحه)24 کادر (نیم صفحه)48 کادر (تمام صفحه)
اول2/000/0004/000/00011/000/00022/000/00044/000/000----
دوم1/500/0002/500/0007/000/00014/000/00027/000/000----
سوم1/200/0002/400/0006/500/00013/000/00026/000/00050/000/000
چهارم1/000/0002/000/0006/000/00012/000/00024/000/000----
داخلی1/000/0002/000/0006/000/00012/000/00024/000/00045/000/000
پیش از آخر1/500/0002/500/0007/000/00014/000/00027/000/00055/000/000
آخر1/500/0003/000/0008/000/00016/000/00032/000/00065/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر