تعرفه درج آگهی در روزنامه رویش ملت (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول7/000/00084/000/000168/000/000----
گوشواره صفحه اول12/000/000------------
دوم6/000/00072/000/000144/000/000288/000/000
سوم6/500/00078/000/000156/000/000312/000/000
پنجم5/000/0006/000/000120/000/000240/000/000
ششم4/500/00054/000/000108/000/000216/000/000
چهارم و نهم4/000/00048/000/00096/000/000192/000/000
هشتم و دهم3/500/00042/000/00084/000/000168/000/000
آخر6/000/00072/000/000144/000/000288/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر