سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ایران نیوز (سال 1395)

صفحه / کادریک کادر (7*3.5)6 کادر (1/8 صفحه)12 کادر (1/4 صفحه)24 کادر (1/2 صفحه)48 کادر (تمام صفحه)گوشواره (8*5)
اول6/000/00036/000/00072/000/000144/000/000----18/000/000
دوم3/000/00018/000/00036/000/00072/000/000--------
سوم3/500/00021/000/00042/000/00084/000/000--------
داخلی2/500/00015/000/00030/000/00060/000/000120/000/000----
صفحه آخر4/500/00027/000/00054/000/000108/000/000108/000/00012/000/000

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه ایران نیوز

مدت قراردادروزنامهیکسالهشش ماههسه ماهه
مبلغ هر کادر (روزانه)500/000200/000300/000400/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر