سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آسیا (سال 1396)

صفحهیک کاد 4×71/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول40/000/00080/000/000160/000/000320/000/000640/000/000
دوم4/500/00018/000/00036/000/000720/000/000144/000/000
سوم5/000/00020/000/00040/000/00080/000/000160/000/000
داخلی4/000/00016/000/00032/000/00064/000/000128/000/000
آخر30/000/00040/000/00080/000/000160/000/000320/000/000
گوشواره کنار لوگو (صفحه اول)100/000/000
باکس های چرخشی (صفحات اول فرم 1 و 2)30/000/000

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه آسیا (سال 1395)

صفحهکادر 4×71/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول40/000/00080/000/000160/000/000320/000/000640/000/000
دوم4/000/00016/000/00032/000/00064/000/000128/000/000
سوم6/000/00024/000/00048/000/00096/000/000190/000/000
صفحات ممتاز2/500/00010/000/00020/000/00040/000/00080/000/000
داخلی1/500/0005/000/00010/000/00020/000/00040/000/000
ماقبل آخر4/000/00016/000/00032/000/00064/000/000128/000/000
آخر10/000/00040/000/00080/000/000160/000/000320/000/000
دو صفحه وسط (پیوسته)100/000/000گوشواره کنار لوگو صفحه اول100/000/000
گوشواره کنار لوگو صفحه آخر:50/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر