آگهی نامه پیک برتر تهران

تعرفه درج آگهی در آگهی نامه پیک برتر تهران (سال ۱۳۹۷)

صفحات داخلی همه محدوده ها

(قیمت ها به تومان می باشد)

صفحه-کادرابعاد (به میلیمتر)قیمت
۱/۴ صفحه۱۵۲*۵۴۹ افقی۲۳۰/۰۰۰
۱/۲ صفحه۱۵۲*۱۰۱ افقی۴۲۰/۰۰۰
۱/۲ صفحه خاص۱۵۲*۱۰۱ افقی۵۰۰/۰۰۰
تمام صفحه۳۲۲*۲۰۴۷۴۰/۰۰۰
۲ صفحه روبروی هم/مجلد و مفتولی۳۲۲*۲۰۴۱/۳۷۰/۰۰۰
صفحات استپ۱۷۰*۲۴۰۱/۳۶۰/۰۰۰
صفحات استپ و روبرو۱۷۰*۲۴۰۲/۱۰۰/۰۰۰

صفحات خاص محدوده های ۱ الی ۱۹

صفحه-کادرابعاد (به میلیمتر)قیمت
روی جلد۲۰۰*۱۷۰۳/۲۵۰/۰۰۰
پشت جلد ۲۰۰*۱۷۰۲/۲۹۱/۰۰۰
داخل جلد / صفحه ۱۲۰۴*۱۵۲۱/۷۹۰/۰۰۰
داخل پشت جلد / روبروی داخل پشت جلد۲۰۴*۱۵۲۱/۳۴۰/۰۰۰
صفحه ۳/۲۲۰۴*۱۵۲۱/۳۴۰/۰۰۰
صفحه روبرو یا قبل از فهرست۲۰۴*۱۵۲۱/۲۰۰/۰۰۰
صفحه ۴ الی ۱۱/روبروی استپ/درخواستی مشتریان۲۰۴*۱۵۲۱/۱۲۰/۰۰۰
صفحات ۱۲ الی ۲۱۲۰۴*۱۵۲۸۹۰/۰۰۰
۲ صفحه خاص ۴ الی ۱۱۲۰۴*۳۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰
۲ صفحه خاص ۱۲ الی ۲۱۲۰۴*۳۲۲۱/۶۴۰/۰۰۰

صفحات خاص محدوده های ۲۰ الی ۳۴

صفحه-کادرابعاد (به میلیمتر)قیمت
روی جلد۲۰۰*۱۷۰۲/۶۳۰/۰۰۰
پشت جلد ۲۰۰*۱۷۰۲/۳۰۰/۰۰۰
داخل جلد / صفحه ۱۲۰۴*۱۵۲۱/۴۵۰/۰۰۰
داخل پشت جلد / روبروی داخل پشت جلد۲۰۴*۱۵۲۱/۱۰۰/۰۰۰
صفحه ۳/۲۲۰۴*۱۵۲۱/۱۰۰/۰۰۰
صفحه روبرو یا قبل از فهرست۲۰۴*۱۵۲۹۷۰/۰۰۰
صفحه ۴ الی ۱۵/روبروی استپ/درخواستی مشتریان۲۰۴*۱۵۲۸۹۵/۰۰۰
۲ صفحه خاص۲۰۴*۱۵۲۱/۶۵۰/۰۰۰
دو صفحه وسط منگنه (در صورت منگنه بودن )۲۰۴*۱۵۲۱/۶۸۰/۰۰۰

صفحات خاص محدوده های ۳۵ الی ۶۶

صفحه-کادرابعاد (به میلیمتر)قیمت
روی جلد۲۰۰*۱۷۰۱/۷۹۰/۰۰۰
پشت جلد ۲۰۰*۱۷۰۱/۵۴۰/۰۰۰
داخل جلد / صفحه ۱۲۰۴*۱۵۲۱/۰۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد / روبروی داخل پشت جلد۲۰۴*۱۵۲۸۰۰/۰۰۰
صفحه ۲ ۳۲۰۴*۱۵۲۸۷۰/۰۰۰
صفحه ۴ تا ۹ / در خواستی مشتریان۲۰۴*۱۵۲۷۷۰/۰۰۰
دو صفحه وسط منگنه۲۰۴*۱۵۲۱/۶۸۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار