سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش درج آگهی در روزنامه پیام زنجان (سال 1395)

صفحه1 کادر 8×3/52 کادر 10×512 کادر 22×1624 کادر 32×45 سانتی متر22×32 سانتی متر
اول (نیم صفحه پایین) رنگی600/0001/750/0007/200/00014/400/000--------
صفحات داخلی (غیر رنگی)400/000------------16/000/0008/000/000
صفحه آخر (رنگی)500/000------------22/000/00011/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر