همکاری با ما

دعوت به همکاری

عنوان شغلیمدرک تحصیلیسابقه کارتوضیحاتمحل خدمت
کارمند فروشکارشناسی۳ سالمسلط به Officeجاده مخصوص و کرج
کارمند اداریکارشناسی۲ سالمسلط به Office با روابط
عمومی بالا
جاده مخصوص و کرج
بازاریابدیپلم به بالاترجیحا مرتبطدر حوزه جذب آگهی در
روزنامه ها
جاده مخصوص و کرج
خبر نگارلیسانس - ترجیحا مرتبطحداقل ۱ سال در حوزه اقتصادیجاده مخصوص و کرج
حسابدارلیسانس حسابداری۳ سالمسلط به نرم افزار های مالیجاده مخصوص و کرج
مأمور وصولدیپلم به بالاحداقل ۳ سالآشنا به حسابداری جهت پیگیری و وصول مطالباتجاده مخصوص و کرج
مسئول دفتر و مدیر عاملدیپلم به بالاحداقل ۳ سالمسلط به مجموعه Officeجاده مخصوص و کرج
صفحه آرامرتبط۲ سالمسلط به ایندیزاین و صفحه بندی روزنامهجاده مخصوص و کرج
خبر نگارمرتبط۲ سالصنعت و اقتصادی
تولید و تنظیم رپرتاژ آگهی
جاده مخصوص و کرج
طراح گرافیککارشناسی۳ سالمسلط به نرم افزار های
Photoshop,Corel,Indesign
و آشنا به صفحه بندی روزنامه
جاده مخصوص و کرج
عکاسدیپلم به بالا۱ سالعکاس خبریجاده مخصوص و کرج
طراح وبمرتبط۲ سالآشنا به انواع سیستم مدیریت محتوا
مسلط به Wordpress
آشنا به HTML5 و CSS3
جاده مخصوص و کرج
مسئول تبلیغاتکارشناسی بازرگانی ، بازاریابی و تبلیغات۲ سالمسلط به ابزار های تبلیغاتی و تجارت الکترونیکجاده مخصوص و کرج
مدیر بازاریابیکارشناسی۲ سالدارای تیم تبلیغاتی و سوابق اجراییجاده مخصوص و کرج
برنامه نویسمرتبط۲ سالتحلیل گر نرم افزار
مسلط به بانک های اطلاعاتی
جاده مخصوص و کرج

فرم همکاری

[iphorm id=”2″ name=”همکاری با شبکه”]
این مطلب را به اشتراک بگذار