سفارش آنلاین آگهی

 

تعرفه و سفارش درج آگهی در روزنامه همشهری (سال 1396)

 همشهری محله (ویژه مناطق 6-3-2)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد(سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول22/4×9/71/100/000
دوم و سوم15×2/7300/000
داخلی15×2/7220/000

 همشهری محله (ویژه مناطق 8-7-5-4-1)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول29/7×2/4950/000
دوم و سوم15×2/7250/000
داخلی15×2/7180/000

 همشهری محله (ویژه مناطق 22-21-12-11)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول29/7×2/4800/000
دوم و سوم12/7×5220/000
داخلی12/7×5150/000

 همشهری محله (ویژه مناطق 20-19-18-17-16-15-14-13-10-9)

صفحهتعداد ستوناندازه هر کادر استاندارد (سانتیمتر)بهای هر کادر (ریال)
اول29/7×2/4650/000
دوم و سوم15×2/7180/000
داخلی15×2/7100/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر