سفارش آنلاین آگهی

صفحهمبلغ - تومان
پشت جلد7/500/000
صفحه 2 جلد4/500/000
روبروی جلد2 3/000/000
صفحات ویژه2/200/000
روبروی صفحه بسم ا...2/300/000
ما قبل آخر3/800/000
روبروی جلد 32/500/000
تمام صفحه داخلی1/800/000
نیم صفحه1/000/000
1/4 صفحه550/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر