روزنامه همشهری استانی

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه آگهی های همشهری استانی (سال ۱۳۹۵)

همشهری اردبیل، همشهری آذربایجان غربی، همشهری آذربایجان شرقی، همشهری فارس، همشهری قزوین، همشهری گیلان، همشهری گلستان، همشهری همدان، همشهری کرمانشاه، همشهری خراسان رضوی، همشهری خراسان شمالی، همشهری خراسان جنوبی، همشهری خوزستان، همشهری کیش، همشهری لرستان، همشهری مرکزی، همشهری مازندران، همشهری قم، همشهری یزد، همشهری زنجان، همشهری سمنان، همشهری کرمان، همشهری هرمزگان، همشهری سیستان و بلوچستان، همشهری ایلام، همشهری کهکیلویه و بویر احمد، همشهری بوشهر، همشهری چهارمحال بختیاری

صفحهیک کادر (۷/۸*۳/۵)
اول۱/۲۰۰/۰۰۰
آخر۶۰۰/۰۰۰

تعرفه آگهی های همشهری البرز (نیمه اول سال ۱۳۹۶)

صفحه / کادرکادر پایه ۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۱/۳۰۰/۰۰۰۱۵/۶۰۰/۰۰۰۳۱/۲۰۰/۰۰۰
داخلی۵۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر۷۰۰/۰۰۰۸/۴۰۰/۰۰۰۱۶/۸۰۰/۰۰۰

تعرفه آگهی های همشهری اصفهان (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر (۷/۸*۳/۵)
اول۱/۴۰۰/۰۰۰
آخر۷۰۰/۰۰۰

تعرفه آگهی های همشهری کردستان (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر (۷/۸*۳/۵)
اول۱/۲۰۰/۰۰۰
آخر۸۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار