هفته نامه نسیم جنوب

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در هفته نامه نسیم جنوب بوشهر (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۷*۳۱/۲ صفحه
اول رنگی۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۱/۵۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۱/۸۰۰/۰۰۰۶۴/۸۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار