نکات فنی چاپ آگهی

شرایط درج آگهی

ترتیبات تنظیم ، نوع حروف و نحوه رنگ گذاری منوط به نظر آتلیه آگهی ها و تناسب شرایط کلی صفحه محل درج آگهی و بر اساس ظوابط فن آتلیه تعین و اجرا میشود.
اندازه آگهی در هر یک از روزنامه ها، مطابق کادر استاندارد همان روزنامه است.
افزایش کادر آگهی با ضریب برابر (۲برابر ، ۳ برابر و …) قابل اجرا بوده و فضای بین کادر ها متعلق به مشتری میباشد.
تعین صفحه چاپ آگهی برای صفحات داخلی و صفحاتی که تعرفه یکسان دارند با روزنامه میباشد.
آگهی های تمام صفحه فقط در صفحات داخلی چاپ و صفحه آن توسط روزنامه انتخاب خواهند شد.

untitled-1

پسوند های مجاز برای بارگذاری عکس یا لوگو JPG,PSD,TIFF میباشد. رزولوشن تصویر باید : ۳۰۰DPI باشد. رنگ بندی تصویر مورد نظر باید از نوع CMYK باشد.

نمونه کادرهای طراحی آگهی در روزنامه

این مطلب را به اشتراک بگذار