سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه نسیم غرب (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه 8/5×4/81/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
2 و 3644/0004/140/0008/280/00016/560/00033/120/000
آخر رنگی955/0005/750/00011/500/00023/000/00046/000/000
اول رنگی1/587/00010/350/00020/700/00041/400/000----
داخلی345/0002/070/0004/140/0008/280/00016/560/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر