سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در مجله معمار (سال1395)

صفحهتمام صفحه -ریال
صفحات داخلی، انتهای مجله ، درقسمت راست مجله18/000/000
صفحات داخلی، انتهای مجله ، درقسمت چپ مجله22/000/000
صفحات داخلی قبل از فهرست،در قسمت راست مجله35/000/000
صفحات داخلی قبل از فهرست،در قسمت چپ مجله45/000/000
صفحه 2 جلد60/000/000
صفحه 3 جلد50/000/000
صفحه روبروی صفحه 3 جلد45/000/000
صفحه روبروی فهرست انگلیسی65/000/000
پشت جلد100/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر