تعرفه درج اگهی در مجله سیب سبز (سال 1395)

صفحهمبلغ
پشت جلد11/700/000
داخل جلد/صفحه یک6/000/000
داخل پشت پشت جلد/صفحه روبرو5/400/000
2 صفحه قبل از شناسنامه8/500/000
صفحات قبل از شناسنامه4/800/000
دو صفحه د اخلی6/500/000
صفحات داخلی3/600/000
نیم صفحه2/300/000
ربع صفحه1/400/000

 

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر