تعرفه درج آگهی در مجله زندگی ایده آل (سال 1395)

صفحهمبلغ
پشت جلد14/300/000
داخل جلد و صفحه یک7/500/000
داخل پشت پشت جلد/صفحه روبرو6/500/000
2 صفحه قبل از شناسنامه10/200/000
صفحات قبل از شناسنامه5/800/000
دو صفحه د اخلی7/800/000
صفحات داخلی4/400/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر