ماهنامه صنعت و توسعه

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه صنعت و توسعه (سال ۱۳۹۵)

پشت جلد۲۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات جلد (دوم و سوم)۱۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ویژه
(روبروی صفحات داخلی جلد)
۱۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ویژه (صفحات وسط) رپرتاژ۲۰/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در ماهنامه صنعت و توسعه توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار