ماهنامه دام و کشت و صنعت

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه دام و کشت و صنعت (سال ۱۳۹۵)

صفحه پشت جلد۲۵.۵ * ۲۱.۵۶۹/۰۰۰/۰۰۰
اسپانسر روی جلد۶ * ۲۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه داخل روی جلد۲۹ * ۲۱.۵۳۹/۰۰۰/۰۰۰
صفحه داخل پشت جلد۲۹ * ۲۱.۵۲۹/۰۰۰/۰۰۰
صفحه قبل از فهرست فارسی۲۹ * ۲۱.۵۲۱/۰۰۰/۰۰۰
صفحه داخلی (آگهی و رپرتاژ)۲۹ * ۲۱.۵۹/۰۰۰/۰۰۰
هزاربرگ بروشور از آگهی چاپ شده۲۹ * ۲۱.۵۲/۰۰۰/۰۰۰
آگهی یک دوم (عمودی) صفحه فهرست۲۹ * ۱۰.۳۱۳/۰۰۰/۰۰۰
صفحه STOP۲۹ * ۲۱.۵۱۲/۰۰۰/۰۰۰
یک دوم صفحه داخلی۱۴.۳ * ۲۱.۵۵/۰۰۰/۰۰۰
یک چهارم۱۴.۳ * ۱۰.۷۲/۵۰۰/۰۰۰
اسپانسر افقی (صفحه داخلی)۳ * ۱۷.۵۲/۰۰۰/۰۰۰
گوشواره۱۰ * ۷۱/۲۰۰/۰۰۰
چوب الف۵ * ۱۳.۵ ۸/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار