ماهنامه ساختمان سازه معماری

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در ماهنامه ساختمان سازه معماری

صفحات انتهایی۱۲/۰۰۰/۰۰۰
بین جلد تا شناسنامه۱۳/۵۰۰/۰۰۰
روبروی شناسنامه۱۶/۵۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
داخل جلد۳۳/۰۰۰/۰۰۰
پشت جلد۴۳/۰۰۰/۰۰۰
رپورتاژ آگهی (انتخاب صفحه با مشتری )۱۴/۵۰۰/۰۰۰ (۱۸/۰۰۰/۰۰۰)
این مطلب را به اشتراک بگذار