روزهای زندگی

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در مجله روزهای زندگی (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
پشت جلد گلاسه۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰
دوم جلد گلاسه۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم گلاسه۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰
سوم متن روبروی۸۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۹۸ ماقبل آخر۸۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۹۶ روبروی فال۷۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۷ متن۷۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه های ۵۱، ۵۰ وسط۷۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۵۵ روبروی شیرینی پزی۷۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۶۱ روبروی آشپزی۷۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۷۱ روبروی اس ام اس۷۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۶۷ روبروی جدول۷۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه های داخلی۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار