سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه قدس خراسان (سال 1395)

صفحه1 کادر1/4 صفحه (30 کادر)نیم صفحه (60 کادر)تمام صفحه (120 کادر)
اول رنگی3/500/000105/000/000--------
دوم و سوم رنگی1/500/00045/000/00090/000/000180/000/000
داخلی رنگی1/000/00030/000/00060/000/000120/000/000
آخر رنگی2/400/00072/000/000144/000/000288/000/000
ورزشی اول1/200/00036/000/00072/000/000144/000/000
ورزشی دوم و سوم700/00021/000/00042/000/00084/000/000
ورزشی آخر900/00027/000/00054/000/000108/000/000
خط قرمز و هشت اول1/200/00036/000/00072/000/000144/000/000
خط قرمز و هشت دوم و سوم700/00021/000/00042/000/00084/000/000
خط قرمز و هشت آخر900/00027/000/00054/000/000108/000/000

تعرفه درج آگهی در صفحات نیازمندی

صفحه1 کادر1/4 صفحه (25 کادر)نیم صفحه (50 کادر)
اول 210/0005/250/00010/500/000
داخلی کادر معمولی80/000--------
داخلی کادر ویژه105/000 حدقل 2 کادر3/150/0006/300/000
صفحه آخر160/0004/000/0008/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر