سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه فرصت امروز (سال 1395)

صفحه / کادر یک کادر1/8 صفحه1/4 صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول20/000/000120/000/000240/000/000480/000/000-
دوم8/000/00048/000/00096/000/000192/000/000-
سوم10/000/00060/000/000120/000/000240/000/000-
چهارم6/000/00036/000/00072/000/000144/000/000-
5 و 7 و 158/000/00048/000/00096/000/000192/000/000-
9 روی لت دوم15/000/00090/000/000180/000/000360/000/000-
117/000/00042/000/00084/000/000168/000/000-
صفحات داخلی (6 و 10 و 12 و 13 و 14)5/000/00030/000/00060/000/000120/000/000240/000/000
صفحه آخر لت اول15/000/00090/000/000180/000/000--
صفحه آخر لت دوم15/000/00090/000/000180/000/000--

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر