تعرفه درج آگهی در روزنامه عصر آزادی (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه (4*7/5)2 کادر1/8 صفحه1/6 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحه
اول8/520/00025/560/00051/120/00068/160/000102/240/000204/480/000
دوم و سوم و آخر6/120/00018/360/00036/720/00048/960/00073/440/000146/880/000
داخلی3/060/0009/180/00018/360/00024/480/00036/720/00073/440/000

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر