سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اقتصادی تفاهم (سال 1395)

صفحهکادر پایه (7/5 * 4)1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول12/000/000144/000/000288/000/000-
دوم5/000/00060/000/000120/000/000-
سوم5/000/00060/000/000120/000/000-
چهارم4/000/00048/000/00096/000/000-
5 الی 82/500/00030/000/00060/000/000120/000/000
9 الی 113/000/00036/000/00072/000/000-
دوازدهم10/000/000120/000/000240/000/000-

اسپانسر صفحه اول (32*4)48/000/000
اسپانسر صفحه آخر (32*4)40/000/000
ترحیم، تسلیت، گمشده و مژدگانی (کادر پایه)1/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر