سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه بشارت نو (سال 1395)

با کاغذ روزنامه ای و توزیع سراسری

صفحه / کادرکادر پایه1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحه
اول (رنگی)3/000/00018/000/00036/000/00072/000/000
داخلی (رنگی)1/000/0006/000/00012/000/00024/000/000
آخر (رنگی)1/500/0009/000/00018/000/000036/000/000
گزارش ویژه (داخلی رنگی)24/000/000--------
گزارش ویژه (آخر رنگی)36/000/000--------

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر