سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آوای خراسان جنوبی (سال 1395)

روی روزنامه (صفحه اول) رنگی250/000
پشت جلد (صفحه آخر) رنگی200/000
صفحه 2 (تک رنگ)130/000
صفحه 3 (تک رنگ)120/000
صفحه 4 (تک رنگ)100/000
صفحه 5 (تک رنگ)100/000
صفحه 6 (تک رنگ)100/000
صفحه 7 (تک رنگ)100/000
گوشواره صفحه اول (رنگی)180/000
رپرتاژ خبری نیم صفحه 2 (تک رنگ)12/000/000
رپرتاژ خبری نیم صفحه 3 (تک رنگ)14/000/000
رپرتاژ خبری نیم صفحه 4و7 (تک رنگ)10/000/000
رپرتاژ خبری نیم صفحه پشت جلد (رنگی)17/000/000
رپرتاژ خبری تمام صفحه 2 (تک رنگ)21/000/000
رپرتاژ خبری تمام صفحه 3 (تک رنگ)24/000/000
رپرتاژ خبری تمام صفحه 4و7 (تک رنگ)18/000/000
رپرتاژ خبری تمام صفحه پشت جلد (رنگی)30/000/000

تعرفه درج آگهی در روزنامه روزنامه آوای خراسان جنوبی توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر