سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آذربایجان (سال 1395)

صفحه /کادر1/24 صفحه1/20 صفحه1/16 صفحه1/12 صفحه1/10 صفحه1/8 صفحه1/6 صفحه1/4 صفحه1/3 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
صفحه اول (4 رنگ)1/700/0002/200/0002/500/0003/500/0004/500/0005/500/0008/000/00010/000/00014/500/00020/000/000-
صفحه اول (تک رنگ)1/500/0001/700/0002/000/0002/500/0003/500/0004/500/0006/000/0008/500/00012/000/00017/000/000-
صفحات داخلی (4 رنگ)1/200/0001/500/0002/000/0002/500/0003/000/0003/500/0004/000/0005/500/0007/500/00011/000/00022/000/000
صفحات داخلی (تک رنگ)800/0001/200/0001/500/0001/800/0002/000/0002/200/0003/000/0004/000/0006/000/0008/000/00017/000/000
صفحه آخر (4 رنگ)1/500/0002/000/0002/300/0003/000/0003/500/0004/000/0005/000/0007/000/00010/000/00014/000/00028/000/000
صفحه آخر (تک رنگ)1/200/0001/500/0002/000/0002/500/0003/000/0003/500/0004/000/0005/500/0007/500/00011/000/00022/000/000

تعرفه درج آگهی در روزنامه آذربایجان توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر