راهنمای همشهری البرز (ویژه تالارها و رستورنها)

«تعرفه چاپ آگهی ویژه»

تالارها و رستورانها

خدمات مجالس، مطبخ ها، فست فودها، سفره خانه ها و …

صفحهاندازه کادر استانداردبهای کادر (۲ ستونی)
اول۵/۶ * ۲/۸ ۴۸۰/۰۰۰
داخلی۵/۶ * ۲/۸۴۰۰/۰۰۰
آخر۵/۶ * ۲/۸۴۴۰/۰۰۰
تخفیفات آگهی ها
۱/۸ صفحه …… ۵%
۱/۴ صفحه …… ۱۰%
۱/۲ صفحه ……. ۱۵%
تعدد نوبت (حداقل ۴) … ۱۰%

جهت مشاوره و درج آگهی با تلفن ۴۴۱۹۵۰۰۰ تماس بگیرید.

این مطلب را به اشتراک بگذار