دنیای سلامت

  سفارش آنلاین آگهی

صفحهمبلغ - ریال
پشت جلد۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخل روی جلد۴۵/۰۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد۴۰/۰۰۰/۰۰۰
یک صفحه روبروی ۲ جلد۳۵/۰۰۰/۰۰۰
یک صفحه روبروی ۳ جلد۲۵/۰۰۰/۰۰۰
روبروی سر مقاله۳۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ممتاز اول۳۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ممتاز آخر۲۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی متن۲۵/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ آگهی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار