سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ اگهی در هفته نامه دنیای خودرو سال 97

صفحهیک کادر 7*3/3یک هشتم صفحهیک چهارم صفحهنصف صفحهتمام صفحه
اول14/800/00088/000/000176/000/000352/000/000-
دوم12/000/00070/000/000140/000/000280/000/000-
سوم12/800/00076/000/000152/000/000304/000/000560/000/000
داخلی زوج9/000/00054/000/000108/000/000216/000/000380/000/000
داخلی فرد10/200/00058/000/000116/000/000232/000/000400/000/000
ممتاز داخلی زوج11/000/00066/000/000132/000/000264/000/000440/000/000
ممتاز داخلی فرد11/600/00068/000/000136/000/000272/000/000460/000/000
مقابل پوستر10/400/00060/000/000120/000/000240/000/000420/000/000
ما قبل آخر10/800/00064/000/000128/000/000256/000/000432/000/000
آخر13/600/00080/000/000160/000/000320/000/000600/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر