سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خبر ورزشی (سال 1395)

شماره صفحهیک کادریک هشتمیک چهارمنیم صفحهتمام صفحه
115/000/000120/000/000240/000/000480/000/000----
25/800/00046/400/00092/800/000185/000/000----
37/200/00057/600/000115/000/000230/000/000----
56/100/00048/800/00097/600/000195/000/000550/000/000
داخلی4/500/00036/000/00072/000/000144/000/000288/000/000
115/200/00041/600/00083/200/000166/000/000----
129/000/00072/000/000144/000/000288/000/000----
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر