دریافت تعرفه سفارش آنلاین آگهی

صفحه / اندازه (cm)یک کادر
(3/2 * 9/7)
1/8 صفحه
(14 * 19/7)
1/4 صفحه
(29/3 * 19/7)
نیم صفحه
(29/3 * 40)
تمام صفحه
(58/5 * 40)
اول12.500.000100.000.000200.000.000400.000.000-
دوم4.800.00038.400.00076.800.000153.600.000-
سوم6.000.00048.000.00096.000.000192.000.000-
پنجم5.100.00040.800.00081.600.000163.200.000480.000.000
داخلی (4،7،8،9،10)3.750.00030.000.00060.000.000120.000.000240.000.000
114.300.00034.400.00068.800.000137.600.000-
127.500.00060.000.000120.000.000240.000.000-
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر