هفته نامه ورزشی جام برتر

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی و رپرتاژ عکس در هفته‌نامه ورزشی جام برتر  ۱۹۳۵

روی جلد - پایین صفحه یک-۱۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات رنگی داخل (کامل)۲۹ * ۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحات رنگی داخل (۲/۱)۱۴ * ۲۲۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحات رنگی داخل (۴/۱)۷ * ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحات رنگی داخل (۸/۱)۴ * ۶۱/۰۰۰/۰۰۰
صفحات تک رنگ داخل۲۹ * ۴۴۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحات تک رنگ داخل (۲/۱)۱۴ * ۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحات تک رنگ داخل (۴/۱)۷ * ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار