تعرفه آگهی در هفته‌نامه ۷ دی قزوین

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه هفت دی قزوین (سال ۱۳۹۵)

صفحه کادر۱/۴ صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول۵۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰-
داخلی (رنگی)۳۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۲۵۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰
آخر۴۰۰/۰۰۰۷۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در هفته نامه هفت دی قزوین توسط شبکه پذیرش آگهی

“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”

تلفن سفارش آگهی: ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

این مطلب را به اشتراک بگذار