اطلاعات

سفارش آنلاین آگهی

صفحهیک کادر تک رنگیک کادر چهار رنگ
۱----۳۸/۰۰۰/۰۰۰
۳----۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۴ و ۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰----
۵----۱۱/۰۰۰/۰۰۰
داخلی(۹ و ۱۱و ۱۵ )۴/۵۰۰/۰۰۰----
داخلی (۱۰ و ۱۲ )----۵/۰۰۰/۰۰۰
ورزشی----۱۱/۰۰۰/۰۰۰
تسلیت ۱۲۰/۰۰۰ هر سطر----
آخر----۱۳/۰۰۰/۰۰۰

اطلاعات اقتصادی

صفحهتک رنگچهار رنگ
اول (هفت)----۷/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۴/۵۰۰/۰۰۰----

اطلاعات مفقودی

صفحهاندازه به سانتیمتربهای هر کادر ( ریال )رنگ
نیازمندی ۱/۵×۳۳۰۰/۰۰۰۴ رنگ
نیازمندی ۱/۵×۳۱۵۰/۰۰۰مشکی
گمشده۱/۵×۳۱۵۰/۰۰۰مشکی
این مطلب را به اشتراک بگذار