سفارش آنلاین آگهی

تعرفه روزنامه ابرار اقتصادی سال 97

صفحاتکادر 4×7/5کادر8×7/51/4 صفحه1/2 صفحه
اول(رنگی)10/000/00020/000/000120/000/000240/000/000
دوم2/000/0004/000/00024/000/00048/000/000
سوم2/600/0005/200/00031/200/00062/400/000
داخلی(سیاه و سفید)1/500/0003/000/00018/000/00036/000/000
داخلی(رنگی)4/000/0008/000/00048/000/00096/000/000
قبل آخر1/800/0003/600/00021/600/00043/200/000
آخر(رنگی)5/000/00010/000/00060/000/000120/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر