آشپزباشی

  سفارش آنلاین آگهی

صفحهمبلغ - ریال
پشت جلد ( گلاسه)۶۵/۰۰۰/۰۰۰
داخل روی جلد۴۸/۰۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد۴۲/۰۰۰/۰۰۰
دو صفحه تاشوی داخل مجله۴۲/۰۰۰/۰۰۰
قبل از فهرست۳۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ممتاز اول۳۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ممتاز آخر۲۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی متن۲۲/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ آگهی۱۹/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار