بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی جدید + اینفوگرافیک

بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی جدید + اینفوگرافیک

به یمن وجود اینترنت، بازاریابی طی سال‌های اخیر پیشرفت بسزایی داشته است. مشتریان، دیگر برای آگاهی از محصولات جدید، متکی به تبلیغات تلویزیونی و بیلبورد‌ها یا به اصطلاح‌‌ همان بازاریابی سنتی(outbound)، نیستند. زیرا استفاده از وب شیوه‌های جدیدی برای کشف، خریداری و جست‌و‌جوی محصولات برای آنان فراهم کرده است. بازاریابی به شیوه جدید یا بازاریابی(Inbound)، به یک گفت‌و‌گوی دو طرفه تبدیل شده که بخش عمده‌ای از آن توسط رسانه‌های اجتماعی تسهیل شده است.

دو نوع بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی جدید را در اینفوگرافیک زیر مقایسه کنید.

بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی جدید

بازاریابی سنتی در برابر بازاریابی جدید

لینک منبع اینفوگرافیک:

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار