موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه موبایل و تلفن )

موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه موبایل و تلفن )

گروه موبایل و تلفن

سیم کارت

۱۰۱ • سیم کارت ایرانسل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۰۲ • سیم کارت رایتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۳ • سیم کارت همراه اول (خرید) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۰۴ • سیم کارت همراه اول (فروش) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۵ • سیم کارت (سایر) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: تالیا و…

خدمات موبایل

۲۰۱ • امور مشترکین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲۰۲ • تعمیرات موبایل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۰۳ • گوشی – لوازم جانبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: قطعات و…
۲۰۴ • سایر خدمات موبایل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: نصب نرم‏ افزار گوشی، خدمات SMS و…

تلفن

۳۰۱ • خط تلفن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳۰۲ • سانترال – فکس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: خرید، فروش، تعمیر، راه اندازی، تلفن بیسیم و…
۳۰۳ • سایر خدمات تلفن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: پیجر، دستگاه ضبط مکالمه تلفن، دستگاه منشی تلفن، فیش تلفن، تلفن تصویری و…