موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه حمل و نقل )

موضوعات نیازمندی های همشهری تهران (  گروه حمل و نقل )

گروه حمل و نقل

حمل لوازم و اثاثه

◘ در تقسیم بندی بر اساس مناطق در موضوع اتوبار، منظور محل ملک یا محل کسب ایشان می‏ باشد.
۱۰۱ * اتوبار (جنوب) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۲ * اتوبار (شرق) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۳ * اتوبار (شمال) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۰۴ * اتوبار (غرب) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۵ * اتوبار (مرکز) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۶ * وانت بار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۰۷ • بسته‌بندی لوازم و اثاثه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: خدمات بسته‌بندی، لوازم بسته‌بندی جهت حمل و اسباب‌کشی و…
۱۰۸ * پیک موتوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: جابجایی لوازم و مرسولات شخصی داخل شهر
۱۰۹ • جرثقیل – لیفتراک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
◘ شرکت ها و موسساتی که خدمات اجاره جرثقیل و لیفتراک جهت حمل کالا ، خودرو و… ارائه می‏نمایند.
۱۱۰ * حمل و نقل بین المللی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، DHL، TPAX و…
۱۱۱ * حمل و نقل بین شهری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۱۲ • حمل و نقل لوازم و اثاثه سنگین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: گاوصندوق، پیانو، ساید بای ساید و…
۱۱۳ • سایر خدمات حمل لوازم و اثاثه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: آژانس های پستی و…

سرویس خصوصی
۲۰۱ • اجاره – دربستی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: طرح دار، با راننده و بدون راننده، سرویس ایاب و ذهاب و…
‏◘ آگهی‌های اجاره – دربستی هم در این موضوع و هم در گروه اتومبیل بخش خدمات اجاره و سرویس خصوصی می‌توانند قرار ‌گیرند.
۲۰۳ • سایر سرویس ‏های خصوصی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….