۸ دلیل برای کارآفرین شدن+اینفوگرافیک

۸ دلیل برای کارآفرین شدن+اینفوگرافیک

آیا شما رؤیای راه اندازی کسب و کار خودتان را دارید، اما نگران از دست دادن حقوق ثابت خود هستید؟

به جای تمرکز بر این ترس، چگونگی تغییر زندگی خود را، زمانی که در حال انجام کاری که واقعاً از آن لذت می برید هستید، تصور کنید.

مهم نیست که شما تصمیم به انجام چه کاری در زندگی می گیرید، وجوه مثبت و منفی همواره وجود خواهند داشت. هنگامی که شما بر ریسک های از دست دادن منابع منظم درآمدی خود تمرکز می کنید، حواس خودتان را از تمرکز بر مزایای رسیدن به رؤیای کارآفرین شدن پرت می کنید.

به اینفوگرافیک زیر که به توضیح و تشریح هشت مزیت یا دلیل کارآفرین شدن پرداخته است، توجه نمایید:

مزایا و دلایل کارآفرین شدن

8 دلیل بزای کارآفرین شدن

لینک منبع 

این مطلب را به اشتراک بگذار