با کادر های استاندارد آگهی آشنا شویم

با کادر های استاندارد آگهی آشنا شویم

در نوشته های پیشین در رابطه با نحوه درج آگهی در مطبوعات و نقش آن در تجارت و انواع آگهی ها مطالبی ارائه گردید. در این بخش، درخصوص کادر های استاندارد آگهی در روزنامه ها و سایر نشریات و انتخاب آن ها مطالبی ارائه می شود.پس از انتخاب روزنامه  مورد نظر، انتخاب کادر های استاندارد آگهی و صفحه  مناسب حائز اهمیت می باشد.

مثلاً  کادر مناسب آگهی های استخدام و مزایده و مناقصه با توجه به متن مورد نیاز شما  تعیین می شود ولی در مورد آگهی های تجاری  معرفی و فروش محصول، کادر مناسب باید  در اندازه ۴/۱ یا ۲/۱ صفحه روزنامه باشد که در ادامه به  نمونه کادرها ی موجود در روزنامه ها  اشاره خواهد شد.

کادر های استاندارد آگهی در اکثر روزنامه ها در اندازه۸/۷*۵/۳ می باشد.

با کادر های استاندارد آگهی آشنا شویم

 جانمایی آگهی در یک صفحه روزنامه فرضی مطابق شکل زیر می باشد:

با کادر های استاندارد آگهی آشنا شویم

***

با کادر های استاندارد آگهی آشنا شویم

 امروزه گرچه با توجه به فناوری اطلاعات و بوجود آمدن ابزارهای الکترونیکی تبلیغات میزان استفاده از روزنامه ها در جایگاه یکی از ابزارهای تبلیغاتی، روند رو به نزول داشته ولی همچنان روزنامه به عنوان یک رسانه مکتوب با داشتن ویژگی هایی چون در دسترس  بودن، قیمت مناسب، قابل اعتماد بودن، گستره توزیع، ماندگاری، داشتن مخاطب هدف، مرجع خرید، فوریت، حق انتخاب و کیفیت مناسب جایگاه ویژه ای در تبلیغات دارند.

بسیاری از روزنامه ها، همسو با سایر ابزارهای دیجیتال، ایجاد سایت  و شبکه های مجازی و …  را در دستور کار خود قرارمی دهند و امروزه شاهد این هستیم که تعدادی از روزنامه ها و نشریات و حتی مشاورین تبلیغاتی از طریق سایت اقدام به پذیرش آگهی در روزنامه و یا نشریه خود می کنند و بخشنامه ها و اطلاعیه های خود را از طریق شبکه های مجازی به سمع و نظر مخاطبین خود می رسانند.

یک مشاور مطبوعاتی، مشتریان خود را جهت رسیدن به هدف نهایی یاری نموده و با برنامه ریزی و مذاکره با رسانه ها بهترین برنامه اجرایی آگهی و تبلیغ در روزنامه را طراحی و در قالب یک بسته در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

سید رضا جمشیدی

منبع: دانستنی ایران

این مطلب را به اشتراک بگذار