۱۸ اشتباه که کسب و کار اینترنتی شما را تهدید می کند+اینفوگرافیک

۱۸ اشتباه که کسب و کار اینترنتی شما را تهدید می کند+اینفوگرافیک

اگر شما در یک استارت آپ هستید و یا کسب و کارتان به تازگی قدرت گرفته به نکات اینفوگرافیک توجه کنید. در مشاوره تبلیغات اینترنتی این مسایل بخش ویژه ای از گفتمان ها را تشکیل می دهند. در واقع کلیه شرکت هایی که در زمینه تبلیغات اینترنتی حضور دارند، همواره به مشتریان و مراجعه کنندگان این نکته را خواهند گفت. برای بهبود و ارتقای سطح کاری خود به مسایل دقت ویژه ای داشته باشید.


برای مثال شناختن جامعه هدف بازار شما مسأله مهمی است که باید از طریق مشاوره تبلیغات اینترنتی وهمچنین آزمون و خطا محقق شود. اینفوگرافیک زیر را که بیان کننده اشتباهاتی است که کسب و کار اینترنتی شما را تهدید می کند، مطالعه کنید و از تمام نکاتش نهایت استفاده را ببرید.

اشتباهاتی که کسب و کار اینترنتی شما را تهدید می کند

18 اشتباه که کسب و کار اینترنتی شما را تهدید می کند

لینک منبع

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار