مقایسه فروش و بازاریابی

مقایسه فروش و بازاریابی
? فروش:

۱- تأکید بر محصول دارد.
۲- شرکت در ابتدا محصول را تولید می‌کند.
۳- مدیریت فروش محور است.
۴- برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده و در قالب محصولات و بازارهای امروز هست.
۵- نیازهای فروشنده را بیان می‌دارد.
۶- به کسب‌وکار به‌عنوان یک فرایند تولید محصول می‌نگرد.
۷- تأکید بر حفظ فن‌آوری موجود و کاهش هزینه‌ها دارد.
۸- هزینه‌ها قیمت را تعیین می‌کنند.
۹- فروش مشتری را به‌عنوان حلقه آخر از زنجیره کسب‌وکار در نظر می‌گیرد.

? بازاریابی:
۱- تأکید بر نیازها و خواسته‌های مصرف‌کننده دارد.
۲- شرکت ابتدا نیازها و خواسته‌ها مشتری و مصرف‌کننده را در نظر می‌گیرد و سپس در پی این برمی‌آید که محصولی برای برآورده ساختن این نیازها و خواسته‌ها به بازار عرضه کند.
۳- مدیریت سودمحور است.
۴- برنامه‌ریزی به‌صورت بلندمدت در رابطه با محصولات امروز و در قالب محصولات جدید، و بازارها و رشد در آینده هست.
۵- نیازها و خواسته‌های خریداران را بیان می‌کند.
۶- کسب‌وکار را به‌عنوان فرایندی برای تولید مصرف‌کننده و ارضاء نیازهای وی در نظر دارد.
۷- در بازاریابی تأکید بر نوآوری از طریق هر فن‌آوری موجود و ایجاد بهترین هزینه‌ها نسبت به ارزش دریافت شده از طریق به‌کارگیری بهترین فن‌آوری هست.
۸- مصرف‌کننده، قیمت را تعیین می‌کند و قیمت هم هزینه را تعیین می‌کند.
۹- بازاریابی مشتری را در حلقه کسب‌وکار به‌عنوان آخرین حلقه و هدف نهایی کسب‌وکار در نظر می‌گیرد.

لینک منبع

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار